Portugal team

Petra Šelebaj

 VITAMIN C boost education

 

Mobilnost na kojoj sam sudjelovala u Portugalu nosila je naziv VITAMIN C boost education u sklopu Erasmus+ projekta TESLA - Teachers engaging students in a learning adventure. Glavni cilj edukacije bio je korištenje Coachinga u obrazovanju što uključuje kreativno rješavanje problema gdje učenicima ne dajemo gotova rješenja i odgovore, već ih navodimo da sami dođu do njih. Pritom su učitelji koordinatori procesa učenja i uključuju se samo kad treba usmjeriti proces rada. U skladu sa zadanim ciljem, upoznala sam mnoge vježbe coachinga u nastavi.

                 

 

Posebno mi se svidjela vježba Šeširi u kojoj se formiraju grupe prema boji šešira napravljenim od papira. Svatko bira grupu u kojoj će boraviti prema osobnim stavovima i uvjerenjima, primjerice, u grupu bijelog šešira ići će učenici koji su objektivni i barataju činjenicama, dok će u grupu crvenih šešira ići osjećajni i intuitivni učenici. Cilj vježbe je da učenici uvide da nije važno biti pobjednikom. Svatko može dati najbolje od sebe i učenik se u razredu mora dobro osjećati u vlastitoj koži. Također okolina za učenika mora biti sigurna, podržavajuća da bi se on osjećao dobro te u tom i takvom okruženju stjecao znanja i vještine koje će ga pripremiti za tržište rada u budućnosti.

Od Coaching alata koristili smo i metode kritičkog mišljenja, debatne metode, a sve s istim ciljem, naučiti učenika kritički i kreativno razmišljati te samostalno rješavati probleme.

 

                              

Osim same edukacije, organizatori su nas odveli u razgledavanje znamenitosti uz predavanja o kulturi i povijesti mjesta koja smo posjetili i  Portugala u cjelini.

c310fb38b.jpg
bfd2a88b.jpg
c311c0f9b.jpg

Jasminka Možgon Jarić

Harmony and learning

                                                          

Krajem kolovoza bila sam sudionica edukacije u Portugalu u sklopu Erasmus+ projekta TESLA - Teachers engaging students in a learning adventure. Edukacija je nosila naziv Harmony and learning. U devet dana trajanja edukacije radila sam s kolegama iz nekoliko europskih zemalja, primjerice, Španjolske, Slovenije, Grčke, Rumunjske i Malte.

                                                             

Rad se temeljio na igrama i vježbama koje kod sudionika usavršavaju komunikacijske vještine kako bi se one mogle svrsishodno primijeniti u razredu, osobito u radu s učenicima s teškoćama. Tako smo u radu koristili metode medijacije i pregovaranja, forum teatra u svrhu rješavanja razrednih sukoba. Nakon svake vježbe i radionice sudjelovala sam u raspravama i debati čime smo razmijenili razmišljanja o odgojno – obrazovnom sustavu i naučili nešto novo.

Također sam, komunicirajući na engleskom jeziku koji je bio službeni jezik moje mobilnosti, usavršila svoje jezične sposobnosti.

Voditelji edukacije organizirali su i izlet u obližnja mjesta koja se ističu svojim povijesnim i kulturnim znamenitostima važnima ne samo za zemlju domaćina, Portugal, već i za Europu u cjelini.

   

c1fc2b8b (1).jpg

Željana Đevenica

c910e067b.jpg

Make technology your friend je naziv moje mobilnosti na kojoj sam sudjelovala u sklopu Erasmus + programa TESLA -  Teachers Engaging students in a Learning Adventure u portugalskom gradiću Caldas da Rainha od 20. - 28. 8. 2018.

Glavni cilj  mobilnosti bio je unaprijediti vlastita IKT znanja kao bi učenici kojima predajem postali aktivniji sudionici u nastavnom procesu, a istodobno ih želim potaknuti da se sami okušaju u korištenju jednostavnijih IKT alata u svrhu učenja.

Na edukaciji su sudjelovale još 4 učiteljice i dvije odgojiteljice iz Rumunjske. S kolegicama sam razgovarala o izazovima s kojima se susrećemo u radu.

Naš edukator Ricardo querido Marques, koji za sebe voli reći da nije tipični Portugalac, nas je usmjeravao i pomagao u svim poteškoćama na koje smo naišle u radu. Alate koje nam je predstavio spadaju u besplatne on line alate, što nam se iz praktičnih razloga i svidjelo.

Detaljno nam je predstavio Google Drive, meni se najviše svidio  dio Google Forms on line alat za izradu anketa jer se s njim nisam do sada susrela, a odličan je alat za evaluaciju rada.

Upoznali smo se i sa Mind Maps alatom za izradu umnih mapa, Word Clouds alatom za slaganje riječi u različite oblike.

Za izradu slikovnice koristili smo Story Jumper.

Predstavljene su nam i aplikacije za mobitel kao što su:

Liveboard – ploča idealna za Školu bez zidova

Picsart- aplikacija za izradu kolaža i videa

Picturethis –identifikacija biljaka

Star walk 2 free –identifikacija zvijezda

Nakon svakog prikazanog alata razmjenili smo ideje na koji način naučeno možemo koristiti u radu.

 

 

Kolegicama sam pokazala i dva alata kojima se koristim u radu Kizoa i Learning Apps. Bilo je zabavno biti u ulozi učitelja kolegama. Najviše me razveselio link sa materijalima koje su kolegice iz Rumunjske napravile koristeći alate koje sam im  pokazala.

Mobilnost na kojoj sam bila je bila sadržajna te će mi sigurno koristiti u daljem radu s učenicima.